Hướng dẫn cài đặt biến môi trường trên WINDOW – Hướng dẫn cài đặt với PHP

0
107

Các bước cài đặt biến môi trường (Áp dụng với tất cả các TH khác) – Demo hướng dẫn với PHP từ Xampp, để chạy tool tds ttc

Vui lòng làm theo hướng dẫn sau.

B1. Thực hiện bật chương trình XAMPP => Nhiệm vụ là start PHP (Với các phần mềm khác thì ko cần)

B2. Thực hiện bật cmd => Test thử xem biến môi trường PHP đã được cài đặt chưa. Như hình dưới đây thì biến môi trường PHP chưa được cài đặt.

B3. Thực hiện mở phần cài đặt biến môi trường.

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

B4. Copy đường dẫn chứa file cài đặt của PHP

B5. Parse đường dẫn vừa copy vào màn hình sau.

Hoàn tất click OK -> tới khi đóng hết các window cài đặt.

B6. Bật CMD test thử xem biến môi trường đã nhận chưa. Chú ý => Cần đóng tất cả của sổ CMD sau đó mới mở lại => Và thự hiện test.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here